Technologia

Co to są pomiary wysokościowe i jak się je wykonuje?

Pomiary wysokościowe to ważny aspekt w dziedzinie geodezji, który pozwala na określenie różnic wysokości pomiędzy punktami na powierzchni Ziemi. Współcześnie metody pomiarów wysokościowych są wykorzystywane nie tylko przez geodetów, ale również przez inżynierów, architektów oraz naukowców. W tym artykule przyjrzymy się, jak dokładnie przebiega proces pomiaru wysokościowego oraz jakie metody stosuje się obecnie w tej dziedzinie.

Metody pomiarów wysokościowych

Na przestrzeni lat opracowano wiele metod pomiarów wysokościowych, które można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Metody bezpośrednie polegają na pomiarze różnicy wysokości między dwoma punktami za pomocą np. niwelacji geometrycznej czy też trygonometrycznej. Niwelacja geometryczna opiera się na zastosowaniu niwelatora optycznego lub elektronicznego z łatą niwelacyjną, zaś niwelacja trygonometryczna stosuje dalmierz oraz teodolit. Metody pośrednie polegają natomiast na wykorzystaniu sygnałów elektromagnetycznych bądź fal grawitacyjnych do określenia różnic wysokościowych między punktami, np. za pomocą technologii GPS.

Nowoczesne technologie

Z biegiem czasu wprowadzono nowoczesne technologie do pomiarów wysokościowych, takie jak pomiary GNSS (Global Navigation Satellite System) czy teledetekcja. Pomiary GNSS opierają się na wykorzystaniu satelitów, które emitują sygnały odbierane przez odbiornik GPS umieszczony na ziemi. Dzięki temu możliwe jest określenie wysokości geoidy względem elipsoidy w punkcie pomiarowym. Teledetekcja natomiast polega na analizie obrazów pozyskanych z satelitów lub lotniskowej aparatury optycznej. Obrazy są następnie analizowane w celu wyznaczenia wartości wysokościowych powierzchni terenu.

Pomiary wysokościowe w Polsce

Na terenie Polski pomiary wysokościowe są wykorzystywane zarówno w działaniach geodezyjnych, jak i inżynieryjnych. Polska posiada własną sieć punktów odniesienia wysokościowych, zwanych punktami osnowy wysokościowej, która jest sukcesywnie rozbudowywana i aktualizowana w ramach prac prowadzonych przez polskie jednostki geodezyjne. Warto dodać, że wyniki pomiarów są przedstawiane w układzie wysokościomierza Kronsztadzkiego (układ wysokościowy odnoszący się do poziomu morza Bałtyckiego), który został przyjęty w Polsce jako podstawowy układ odniesienia.

Related posts
Technologia

Jak dbać o maszyny produkcyjne?

We współczesnej erze przemysłowej maszyny produkcyjne są kluczowymi narzędziami w procesie…
Read more
Technologia

Czym charakteryzuje się regranulat PE?

Regranulat PE, czyli regranulat polietylenu, to materiał, który powstaje w wyniku procesu…
Read more
Technologia

Z czego składają się łożyska toczne?

Współczesna mechanika precyzyjna opiera się na zaawansowanych rozwiązaniach, a jednym z…
Read more

Dodaj komentarz